Persbericht CD&V – cdH over de vzw GIAL affaire

Brussel, 19 februari 2018

Gial : de vragen blijven, ook na de verklaringen van de schepenen-voorzitters. CD&V en cdH eisen volledige klaarheid in deze affaire, een verregaande herstructurering van Gial en een systematische audit van alle structuren van de stad Brussel. Verder ook de eis om meer transparantie over de vergoedingen die de toplui van openbare stedelijke instellingen ontvangen.

 

Na de onthullingen over het consultancycontract van de directeur Ontwikkeling hebben de twee socialistische schepenen die achtereenvolgens voorzitter waren van de vzw Gial (mevrouw Lalieux en de heer Ouriaghli) zich door middel van een perscommuniqué uitgelaten over de zaak.

Ook na dat communiqué blijven vele vragen 

  • Wat waren de argumenten van de juristen die mevrouw Lalieux geraadpleegd heeft om te oordelen dat er zich geen wettelijk probleem stelde bij het consultancycontract dat werd afgesloten zonder openbare aanbesteding? Welke experten werden geraadpleegd? Welke procedure werd daarbij 
  • Wat was de reden waarom mevrouw Lalieux een tweede juridisch advies heeft ingewonnen om te oordelen over de wettelijkheid van het contract tussen vzw Gial en het bedrijf van de heer 
  • Waarom is het consultancycontract niet beperkt in de tijd gezien de twee ingewonnen juridische adviezen? Op die manier zou het contract overeenkomen met de regels van de overheidsopdrachten en wat gangbaar is in de ‘consultancy’.


Naast de vragen bij het langlopende consultancycontract zijn er vraagtekens te plaatsen bij het algemene beheer van de vzw Gial. Het beleid rond aanwervingen en de verwevenheid van bepaalde aanwervingen met de stad Brussel, zoals duidelijk werd na onthullingen door de RTBF, geven aanleiding tot bijkomende vragen. 

De vertegenwoordiger van het cdH Didier Wauters heeft regelmatig kritiek geuit op deze gang van zaken in de raad van bestuur. Zijn herhaalde eisen om meer transparantie en een groter inzagerecht voor de raad van bestuur bleven zonder gevolg.  

Alle elementen samen doen vragen rijzen over de manier van besturen binnen vzw Gial. Wevragen dat het schepencollege volledige klaarheid schept in deze affaire.

CD&V en cdH herhalen hun vraag om audits uit te voeren in alle openbare structuren van de stad. Daarbij moeten niet alleen de vergoedingen en voordelen van openbare mandatarissen bekend gemaakt worden maar ook die van leidinggevenden in de verschillende structuren.

Didier Wauters, Bianca Debaets, Joëlle Milquet, Hamza Fassi-Fihri

  • Ethiek
  • Financiën

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.